งานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
  เชิญร่วมงานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 หรือ S&T Job Fair 2016 จัดขึเนวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2559 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเพิ่ม้ติมตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 43255916384.pdf
Download now
ปิด