ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชั่นภาครัฐชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2558
  ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชั่นภาครัฐชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2558 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2559

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mega.apps.go.th หรือโทรสอบถามที่ 02-6126060 ดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ/งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 111255992607.pdf
Download now
ปิด