รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Young Financial Star Competition 2016
  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2016 ซึ่งเปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th/yfs โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและเข้าร่วมโครงการใดๆ ทั้งสิ้น

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 61255913450.pdf
Download now
ปิด