ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ปี 2559
  ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ปี 2559
โดยสามารถดูรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิจัยฯ (http://stri.kmutnb.ac.th/research/index.php/innovation)

กำหนดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ/งานวิจัย


ปิด