ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ/ฝ่ายวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 212255810270.pdf
Download now
ปิด