การประกวดภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ความยาวไม่เกิน 45 วินาที ในระดับอุดมศึกษา ปี 2558
  การประกวดภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ความยาวไม่เกิน 45 วินาที ในระดับอุดมศึกษา ปี 2558 ผู้ที่มีความสนใจสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อชิงทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มูลค่ารางวัลกว่า2,000,000 บาท


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 299255881551.pdf
Download now
ปิด