บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) จัดค่ายเรียนรู้ Seafresh Camp สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
  บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) จัดค่ายเรียนรู้ Seafresh Camp สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 159255817180.pdf
Download now
ปิด