เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Dream up นับหนึ่งให้ถึงฝัน
  รายการ Dream up นับหนึ่งให้ถึงฝัน เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับอุดมศึกษาได้ใช้ความสามารถ ความถนัด และทักษะที่มีอยู่ เข้ามา AUDITION ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนต่อยอกจำนวน 100,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 89255890025.pdf
Download now
ปิด