มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการ ACM-ICPC ประจำปี 2558 ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 1
  มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการ ACM-ICPC ประจำปี 2558 ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 1 เพื่อเข้าร่วมอบรมในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 และวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 278255813495.pdf
Download now
ปิด