มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ประเทศไทย ประจำปี 2558
  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ประเทศไทย ประจำปี 2558 ชิงเงินรางวัลที่ 1 40,000 บาท และรางวัลอื่นๆมูลค่ารวมกันกว่า 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 278255813400.pdf
Download now
ปิด