กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด One Young World 2015
  กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด One Young World 2015 ในวันที่ 24 - 26 กันยายน 2558 โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนได้ที่ www.oywbangkok.com , www.oneyoungworld.com/thai-young-leaders และ www.bangkok.go.th/cstd

รายเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 278255813354.pdf
Download now
ปิด