รับสมัครงานตำแหน่ง Trainer และ Assistant Trainer จำนวน 20 ตำแหน่ง
  บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

รับสมัครงานตำแหน่ง
1.Trainer จำนวน 10 ตำแหน่ง
2.Assistant Trainer จำนวน 10 ตำแหน่ง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 178255813581.pdf
Download now
ปิด