ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการเพาะกล้าจิตอาสานักลงทุน"
  สมาคมได้เปิดรับโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษา เพื่อขอรับงบประมาณในการสนับสนุนกว่า 100,000 บาทต่อโครงการ โดยสามารถส่งรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2558 ตามรายละเอียดที่แนบ


 
ชื่อไฟล์ : 68255817171.pdf
Download now
ปิด