นิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวันประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  กำหนดจัด นิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวันประจำปี 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยเขตกล้วยน้ำไท เพื่อแนะนำและให้ความรู้แก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจระบบการศึกษาของไต้หวัน พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อและให้ข้อมูลทุนการศึกษา


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 237255892031.pdf
Download now
ปิด