โครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทระยะสั้นไปทำวิจัยและศึกษาต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ณ แม็กซิโก
  กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกจะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความรู้ภาษาสเปนและประสงค์จะร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทระยะสั้น ไปทำวิจัยระยะสั้น ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือศึกษาเฉพาะทางรวมถึงการเพทย์เฉพาะทาง ณ สถาบันอุดมการศึกษาในแม็กซิโก

ผู้สนใจสามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://amexcid.gob.mx/index.php/ofertade-becas-para-extranjeros


 
ชื่อไฟล์ : 147255813471.pdf
Download now
ปิด