โครงการ "ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558" Gen A: Active Citizen พลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา
  ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป อายุ 15-25 ปี ร่วมส่งผลงานในรูปแบบโครงการ Gen A (Active Citizen) ในหัวข้อ "พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ" ชิงรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-610-2384


ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 183255817192.pdf
Download now
ปิด