การประชุมสัมมนา 6th University Scholars Leadership Symposium (USL)
  สหราชอาณาจักรกำหนดจัดงาน 6th University Scholars Leadership Symposium (USL) ภายใต้หัวข้อ Enrich. Educate. Enlighten. ณ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.humanitarianaffairs.asia หรือ www.universityscholars.org.uk โทร.038-235038


ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 183255817045.pdf
Download now
ปิด