โครงการประกวดเรียงความอุดมศึกษา
  กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการประกวดเรียงความอุดมศึกษา ปี 2558 ระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต และส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจประกันชีวิตต่อเศรษฐกิจไทย สามารถส่งเรียงความได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่กองทุนประกันชีวิต 02-515-3999 ต่อ 5610-5612


ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 262255810015.pdf
Download now
ปิด