มหกรรมนัดพบแหล่งงาน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 23
  ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมนัดพบแหล่งงาน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 23 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ (เช่น รายชื่อสถานประกอบการ ตำแหน่งที่รับสมัคร ฯลฯ) ก่อนวันงานได้ที่ Counter ชั้น 5 นะคะ


ผู้ประกาศ : นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


ปิด