โครงการจิตอาสา"GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดการประกวดโครงการจิตอาสาของนักศึกษา ภายใต้ "GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม" เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีของกลุ่มนักศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558


ผู้ประกาศ : นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 42255816552.pdf
Download now
ปิด