ทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาภาษาอินโดนีเซีย
  รัฐบาลอินโดนีเซีย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนด ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2015/2016 เพื่อไปศึกษาภาษาอินโดนีเซีย วัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้านของอินโดนีเซีย อาหาร และการท่องเที่ยว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://darmasiswa.kemdikbud.go.id หรือ 02-252-3135 ต่อ 170 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 42255816492.pdf
Download now
ปิด