ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2558 โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาในประเทศ ทุนการศึกษาต่างประเทศ และทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร 02-555-2416-7

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 291255819403.pdf
Download now
ปิด