ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษา
  ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมปลาย-มหาวิทยาลัย ส่งเรียงความภาษาอังกฤษประกวดชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร หมดเขต วันที่ 16 มกราคม 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5363490-1, 088-0927972
E-mail: studyabroad@aanddinteredu.com หรือ info@aanddinteredu.com

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


ปิด