โครงการ IYF World Camp 2015
  โครงการ IYF World Camp 2015 จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ แก่นักศึกษาภายในคณะทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต กทม. โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม คนละ 1,500 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมพัฒนาความคิด สร้างเสิรมจิตอาสา และเปิดโลกทัศน์ ติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ โทร.02-3781308 หรือ 080-5938150 (คุณอังสนา พูลสวัสดิ์) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2558

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 1212255717340.pdf
Download now
ปิด