ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ขอประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแหล่งทุนดังต่อไปนี้

1. ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Researh Fellowships Programme
2. ทุนการศึกษามูลนิธิ GE
3. ทุนรัฐบาล จากสำนักงาน ก.พ.

หากนักศึกษาท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.kmutnb.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่แหล่งทุนโดยตรงหรือฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร 0-2555-2416 หรือ 0-2555-2417


 
ชื่อไฟล์ : 812255717062.pdf
Download now
ปิด