ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่" ประจำปี 2558
  ขอเชิญร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ"รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่" ประจำปี 2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nrct.go.th และ www.rrm-nrct.com หรือโทร. 02-5792288, 02-5612445 ต่อ 539 และ 373

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 312255711204.pdf
Download now
ปิด