โครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 8
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่8 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2557 ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและเรื่องย่อของภาพยนตร์สั้นภายใต้ความคิด "ค่านิยม 12 ประการ สืบสานสำนึกไทย" สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thaigov.go.th,www.facebook.com/juniorspokesman8 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2884000 ต่อ 4884

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 112255719453.pdf
Download now
ปิด