การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558
  สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5-25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 1211255720124.pdf
Download now
ปิด