ขอเชิญชวนนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมประกวดการประดิษฐ์สิ่งสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีบรูไน ได้จัดการประกวดการประดิษฐ์สิ่งสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "Towards a Smart Nation" จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ http://itb.edu.bn/cipta/asean_competition/ หรือ cipta@itb.edu.bn ปิดรับสมัครในวันที่ 30 ตุลาคม 2557

ผู้ประกาศ: น.ส.ธันยา ไต่วัลย์ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 2810255719215.pdf
Download now
ปิด