ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งสนันสนุนทุนโดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ทุนๆ ละ 25,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล/ฝ่ายวิจัย
ประกาศ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2557


 
ชื่อไฟล์ : 2810255711112.pdf
Download now
ปิด