ขอเชิญนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558
  ขอเชิญนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 พ.ย. 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ/ฝ่ายวิจัย
ประกาศ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2557


 
ชื่อไฟล์ : 2810255711040.pdf
Download now
ปิด