โครงการประกวดพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ
  ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-6126060 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

ผู้ประกาศ : น.ส.ธันยา ไต่วัลย์ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 2010255711014.pdf
Download now
ปิด