ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกงฯ"
  ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกงฯ" ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2557 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.cupt-thailand.net

ผู้ประกาศ : นางสาวธันยา ไต่วัลย์
หน่วยงาน : กิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 159255720095.pdf
Download now
ปิด