เชิญเข้าร่วมแข่งขัน Beetalk University Club Competition
  ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทุกคน ทุกคณะ ทุกระดับปีการศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Beetalk University Club Competition สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.beetalk.in.th/beetalkucc

ผู้ประกาศ : นางสาวธันยา ไต่วัลย์
หน่วยงาน : กิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 109255711530.pdf
Download now
ปิด