การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2558
  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศการเปิดรับสมัครทุนในระดับปริญญาเอก รอบ 1/2558 และ ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) ประจำปีงบประมาณ 2558 แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: อารีนา เรืองปราชญ์
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 89255710295.pdf
Download now
ปิด