การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน ICIT Day
  ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน ICIT Day ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มจพ. สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icit.kmutnb.ac.th/icitday

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์
หน่วยงาน: กิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 208255712045.pdf
Download now
ปิด