ทุนระดับ ป.เอก DAAD Scholarships 2015-2016 for Doctoral
  เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์แก่ นศ. คณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สมัครเข้าร่วมโครงการ DAAD Scholarships 2015/2016 for Doctoral Academics and Scientists

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรงกับ DAAD Bangkok หมดเขตการสมัคร วันที่ 15 ต.ค. 2557

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ : อนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน : งานสารบรรณ
 
ชื่อไฟล์ : 188255713541.pdf
Download now
ปิด