ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดทำวารสารแม้โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 053-873601 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ : อารีนา เรืองปราชญ์
หน่วยงาน : งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 158255717081.pdf
Download now
ปิด