โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง
  เชิญชวนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ที่จะจัดทำภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่อง "การลดการตั้งครรภ์ใวัยรุ่น" เพื่อส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนรายละเอียดอื่น ๆ สามารถดูได้ที่ www.rtcog.or.th

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์
หน่วยงาน: กิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 88255715104.pdf
Download now
ปิด