รับสมัครสอบคัดเลือก นศ. ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ
  ประเทศสมาชิกองค์กร IAESTE A.s.b.l. ประมาณ 88 ประเทศ IAESTE Thailand จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 - 4 และปริญญาโท - เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 10 ตุลาคม 2557


 
ชื่อไฟล์ : 306255718254.pdf
Download now
ปิด