ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Green Tripper การแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Green Tripper โดยการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้หัวข้อ "How to Be 7 Greens" เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.tourismthailand.org/7greens

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์
หน่วยงาน: กิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 266255718274.pdf
Download now
ปิด