ขอเชิญอาจารย์และนิสิต นักศึกษา ร่วมสัมมนาเรื่อง
  ขอเชิญอาจารย์และนิสิต นักศึกษา ร่วมสัมมนาเรื่อง "การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1607 ส่วนต่อเติมชั้น 6 อาคารบริหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์
หน่วยงาน: กิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 266255718143.pdf
Download now
ปิด