ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมรับสมัครงาน
  ด้วยบริษัท จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด ได้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ขอเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ – งานประชาสัมพันธ์
 
ชื่อไฟล์ : 266255710565.pdf
Download now
ปิด