ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและรับชมหนังสั้น หัวข้อ "หนัง (ว่าด้วย) กรอบ" ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า
  ด้วยกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ได้จัดโครงการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ "หนัง (ว่าด้วย) กรอบ" ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลและฉายหนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๑๐ เรื่อง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)


 
ชื่อไฟล์ : 136255718455.pdf
Download now
ปิด