บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์รันซ์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ เอซ เพื่อจิตอาสาพัฒนาสังคม
  บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์รันซ์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ เอซ เพื่อจิตอาสาพัฒนาสังคม ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมสูงสุด 100,000 บาท สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2557 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acegroup.com/th/csr


 
ชื่อไฟล์ : 136255710002.pdf
Download now
ปิด