มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.buu.ac.th


 
ชื่อไฟล์ : 136255790945.pdf
Download now
ปิด