ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฟังธรรมะบรรยาย ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
  ด้วยชมรมรักษ์พุทธวจน จัดให้มีกิจกรรมธรรมะบรรยายโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 44) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในวันอังคารที่ 18 มี.ค. 2557 เวลา 10.30 - 16.00 น.

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการฟังธรรมะบรรยายดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
ชื่อไฟล์ : 143255716290.pdf
Download now
ปิด