กิจกรรม The 5th University Scholars Leadership Symposium
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม The 5th University Scholars Leadership Program จัดโดย Humanitarian Affairs United Kingdom ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2557 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีค่าใช้จ่ายด้านที่พัก อาหาร การลงทะเบียน และกิจกรรมตลอดรายการ เป็นเงิน 27,000 บาท (หากสมัครก่อนวันที่ 30 เมษายน 2557 ค่าลงทะเบียนลดลงเหลือ 25,000 บาท)

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ และที่ www.universityscholars.org.uk

แหล่งที่มา (Source/URL): www.universityscholars.org.uk
 
ชื่อไฟล์ : 113255718161.pdf
Download now
ปิด