ทุนการศึกษาองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก (APSCO)
  ด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก(APSCO) ร่วมกับ Beihang University สาธารณรัฐประชาชนจีน รับสมัครผู้เข้าคัดเลือกทุนการศึกษาดังกล่าว

-รายละเอียดตามเอกสารแนบ-

ผู้ประกาศ : ธนภรณ์ หมอนจันทร์
หน่วยงาน : วิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 103255710520.pdf
Download now
ปิด