ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ มหกรรมจิตอาสาใสสถาบันการศึกษา ปี 2 : ทิศทางและกระบวนการสร้างพลเมืองอาสาสมัครสู่สังคม
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ มหกรรมจิตอาสาใสสถาบันการศึกษา ปี 2 : ทิศทางและกระบวนการสร้างพลเมืองอาสาสมัครสู่สังคม ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.educationvolunteer.com ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 211255710552.pdf
Download now
ปิด